Daňová kontrola

 Krátký příběh a zahájení bez průtahů

Měli bychom vzít na vědomí, že daňová kontrola je od 1.1.2021 zahájena doručením oznámení o zahájení daňové kontroly. Už žádné průtahy. Prostě Vám oznámení dorazí do datové schránky a kontrola je zahájena.

Daňový řád upravoval zahájení daňové kontroly tak, že dával daňovému subjektu určitý prostor pro „manévrování“. Dokonce v odstavci, který následoval za odstavcem upravujícím zahájení daňové kontroly, bylo předjímáno, že daňový subjekt neumožní správci daně zahájit kontrolu a správce tedy mohl daňový subjekt vyzvat. To vše odpadá v okamžiku, kdy daňová kontrola je zahájena doručením oznámení o zahájení daňové kontroly, ve kterém je vymezen předmět a rozsah daňové kontroly. Osobě, která má zpřístupněnu datovou schránku, se doručuje do datové schránky. Tedy daňová kontrola je zahájena doručením do datové schrány daňového subjektu.

Stěžejní ustanovení:

 • 42, § 87 zákona č. 280/2009 Sb.

 V případě, že potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktní formulář

Jsme tu pro Vás

Team EASY MZDY s.r.o.

 

 

Mimořádné odpisy hmotného majetku

Přinášíme Vám další tip, jak optimalizovat Váš daňový základ pro rok 2020 prostřednictvím uplatnění MIMOŘÁDNÉHO ODPISU.

Vlastně nic tak nového či převratného, jen návrat, k již vymyšlenému a použitému, ale přesto pokud se rozhodnete uplatnit MIMOŘÁDNÝ ODPIS, tak bude Vaše paní účetní (daňový poradce) ve firmě předělávat za rok 2020 daňové odpisy u hmotného majetku pořízeného od 1.1.2020. U hmotného majetku zařazeného do 1. či 2. odpisové skupiny lze totiž uplatnit mimořádný rovnoměrný odpis.

 

Příklad: Auto v pořizovací hodnotě 800 000,- Kč bez DPH pořízené 5.7.2020 může být odepsáno:

 • Zrychleně
 • Rovnoměrně
 • Mimořádně – NOVĚ

rok

rovnoměrný daňový odpis

zrychlený daňový odpis

mimořádný daňový odpis

2020

                              88 000 Kč

                      160 000 Kč

                          200 000 Kč

2021

                            178 000 Kč

                      256 000 Kč

                          413 334 Kč

2022

                            178 000 Kč

                      192 000 Kč

                          186 666 Kč

2023

                            178 000 Kč

                      128 000 Kč

2024

                            178 000 Kč

                        64 000 Kč

 

Ne vždy se musí mimořádný odpis vyplatit 😊. Záleží na okolnostech 😊

 

Systém a pravidla pro odepisování se nemění, kromě toho, že se znovuzavedl institut mimořádných odpisů, který se po čase objevuje v prakticky identickém znění. § 30a byl takovým mrtvým paragrafem, protože obsahoval pro své použití období, které již uplynulo. K oživění tohoto institutu došlo právě jen změnou období, pro které se mimořádný odpis dá použít. Drobná změna nastává díky tomu, že slovo vlastník se nahrazuje slovem odpisovatel.

Hmotný majetek zařazený do 1. odpisové skupiny pořízený od 1.1.2020 do 31.12.2021 lze odepsat rovnoměrně bez přerušení za 12 měsíců, a to počínaje měsícem následujícím po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování.

Hmotný majetek zařazený do 2. odpisové skupiny pořízený od 1.1.2020 do 31.12.2021 lze odepsat rovnoměrně bez přerušení za 24 měsíců, přičemž za prvních 12 měsíců do výše 60 % vstupní ceny a za druhých 12 měsíců do výše 40 % vstupní ceny, a to počínaje měsícem následujícím po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Jinak matematicky vyjádřeno. Prvních 12 měsíců odepisujeme měsíčně 5% vstupní ceny a druhých 12 měsíců odepisujeme měsíčně 3,33% vstupní ceny.

Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 

Stěžejní ustanovení:

 • 30a zákona č. 586/1992 Sb.

 

V případě, že potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktní formulář

Jsme tu pro Vás

Team EASY MZDY s.r.o.

 

 

Zrušení limitu pro nehmotný majetek

 Krátký příběh a rychlý proces se softwarem

V roce 2020 pořídila Vaše firma nový skladový systém za 120 tis. Kč. Vaše účetní zpracovala odpisy v souladu s účetní směrnicí a zároveň si pro tento nehmotný majetek spočítala daňové odpisy. Ty daňové odpisy počítala zbytečně. Už pro rok 2020 lze použít účetní odpisy . Takže přeci jenom nějaké zjednodušení😊.

 

Zákonodárce zrušil pro daň z příjmů kategorii nehmotný majetek. Nehmotný majetek je nyní vymezen tedy právními předpisy pro účetnictví. Zákon o dani z příjmů pak umožňuje uplatňovat jako daňové náklady účetní odpisy nehmotného majetku.

Stěžejní ustanovení:

 • 24 (písm. v)) zákona č. 586/1992 Sb.

 

V případě, že potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktní formulář

Jsme tu pro Vás

Team EASY MZDY s.r.o.

 

Zvýšení limitu pro hmotný majetek

Konečně si koupím nadupaný notebook?

Byly časy, kdy si člověk musel hlídat, za kolik si koupí notebook nebo jiné zařízení do firmy, aby ho mohl tzv dát komplet do nákladů v roce jeho pořízení. Časy se mění nejen proto, že ceny notebooku klesají. Dnes už ten problém nemáte ani s poměrně výkonnými stroji (i když pár jich najdete i v ceně nad 80 tis.), protože limit pro uplatnění hmotného majetku jednorázově do nákladů se zvýšil ze 40 na 80 tis. Kč.

Limit 80 tis lze použít i pro hmotný majetek pořízený během roku 2020, a to i když paní účetní už odpisy vypočítala 😊

Zákonodárce zvedl limit pro vymezení hmotného movitého majetku, který je podle zákona o dani z příjmů odepisován. Systém a pravidla pro odepisování se nemění, kromě toho, že se znovuzavedl institut mimořádných odpisů, který se po čase objevuje v prakticky identickém znění. § 30a byl takovým „mrtvým“ paragrafem, protože obsahoval pro své použití období, které již uplynulo. K oživění tohoto institutu došlo právě jen změnou období, pro které se mimořádný odpis dá použít. Drobná změna nastává díky tomu, že slovo vlastník se nahrazuje slovem odpisovatel.

Stěžejní ustanovení:

 • 26, § 30a zákona č. 586/1992 Sb.

 

V případě, že potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktní formulář

Jsme tu pro Vás

Team EASY MZDY s.r.o.

 

Krátký příklad, jak naložit s daňovou ztrátou za rok 2020

V roce 2018 se Vaší firmě dařilo docela dobře, na dani z příjmů státu odvedla 38 tis Kč. Rok 2019 pro Vás dopadl naprosto skvěle. Stát si přišel v rámci daně z příjmů právnických osob na dobrých 209 tis. Kč. Pandemický rok 2020 Vaše firma sice přežila, ale končí se ztrátou 1,4 mil Kč. To je ta špatná zpráva.

Ta dobrá zpráva pro Vás a Vaši firmu je, že si můžete nově uplatnit daňovou ztrátu z roku 2020 i zpětně a „získat tak zpět již jednou uhrazené daně“ z roku 2018 a 2019😊!

Jak v tomto konkrétním případě postupovat?

Odvedená daň v roce 2018 představuje základ daně ve výši 200.000,- Kč. V roce 2019 byl základ daně 1.100.000,- Kč. Daňovou ztrátu z roku 2020 tedy logicky uplatníme za rok 2018 i za rok 2019. Stát nám „vrátí“ 247 tis. Kč a ještě Vám tzv do fóra pro příští roky zbyde 100 daňové ztráty.

Kromě jednorázového použití tzv. očekávané ztráty za rok 2020 je do našeho právního řádu napevno zaveden institut zpětného uplatnění daňové ztráty (tzv. tax loss carry back). Všichni známe a používáme možnost uplatnění daňové ztráty v pěti zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po zdaňovacím období, za které je daňová ztráta stanovena.

Nově lze daňovou ztrátu uplatnit i za 2 zdaňovací období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, za které je daňová ztráta stanovena.

U fyzických osob je však i pro případ zpětného uplatnění daňové ztráty respektovat pravidla, která platila a platí pro uplatnění daňové ztráty do budoucna.

Stěžejní ustanovení:

 • 34 zákona č. 586/1992 Sb.

V případě, že potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktní formulář

Jsme tu pro Vás

Team EASY MZDY s.r.o.

 

 

Mimořádné odpisy hmotného majetku

Přinášíme Vám další tip, jak optimalizovat Váš daňový základ pro rok 2020 prostřednictvím uplatnění MIMOŘÁDNÉHO ODPISU.

Vlastně nic tak nového či převratného, jen návrat, k již vymyšlenému a použitému, ale přesto pokud se rozhodnete uplatnit MIMOŘÁDNÝ ODPIS, tak bude Vaše paní účetní (daňový poradce) ve firmě předělávat za rok 2020 daňové odpisy u hmotného majetku pořízeného od 1.1.2020. U hmotného majetku zařazeného do 1. či 2. odpisové skupiny lze totiž uplatnit mimořádný rovnoměrný odpis.

 

Příklad: Auto v pořizovací hodnotě 800 000,- Kč bez DPH pořízené 5.7.2020 může být odepsáno:

 • Zrychleně
 • Rovnoměrně
 • Mimořádně – NOVĚ

rok

rovnoměrný daňový odpis

zrychlený daňový odpis

mimořádný daňový odpis

2020

                              88 000 Kč

                      160 000 Kč

                          200 000 Kč

2021

                            178 000 Kč

                      256 000 Kč

                          413 334 Kč

2022

                            178 000 Kč

                      192 000 Kč

                          186 666 Kč

2023

                            178 000 Kč

                      128 000 Kč

2024

                            178 000 Kč

                        64 000 Kč

 

Ne vždy se musí mimořádný odpis vyplatit 😊. Záleží na okolnostech 😊

 

Systém a pravidla pro odepisování se nemění, kromě toho, že se znovuzavedl institut mimořádných odpisů, který se po čase objevuje v prakticky identickém znění. § 30a byl takovým mrtvým paragrafem, protože obsahoval pro své použití období, které již uplynulo. K oživění tohoto institutu došlo právě jen změnou období, pro které se mimořádný odpis dá použít. Drobná změna nastává díky tomu, že slovo vlastník se nahrazuje slovem odpisovatel.

Hmotný majetek zařazený do 1. odpisové skupiny pořízený od 1.1.2020 do 31.12.2021 lze odepsat rovnoměrně bez přerušení za 12 měsíců, a to počínaje měsícem následujícím po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování.

Hmotný majetek zařazený do 2. odpisové skupiny pořízený od 1.1.2020 do 31.12.2021 lze odepsat rovnoměrně bez přerušení za 24 měsíců, přičemž za prvních 12 měsíců do výše 60 % vstupní ceny a za druhých 12 měsíců do výše 40 % vstupní ceny, a to počínaje měsícem následujícím po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Jinak matematicky vyjádřeno. Prvních 12 měsíců odepisujeme měsíčně 5% vstupní ceny a druhých 12 měsíců odepisujeme měsíčně 3,33% vstupní ceny.

Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 

Stěžejní ustanovení:

 • 30a zákona č. 586/1992 Sb.

 

V případě, že potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktní formulář

Jsme tu pro Vás

Team EASY MZDY s.r.o.

 

 

Zrušení limitu pro nehmotný majetek

 Krátký příběh a rychlý proces se softwarem

V roce 2020 pořídila Vaše firma nový skladový systém za 120 tis. Kč. Vaše účetní zpracovala odpisy v souladu s účetní směrnicí a zároveň si pro tento nehmotný majetek spočítala daňové odpisy. Ty daňové odpisy počítala zbytečně. Už pro rok 2020 lze použít účetní odpisy . Takže přeci jenom nějaké zjednodušení😊.

 

Zákonodárce zrušil pro daň z příjmů kategorii nehmotný majetek. Nehmotný majetek je nyní vymezen tedy právními předpisy pro účetnictví. Zákon o dani z příjmů pak umožňuje uplatňovat jako daňové náklady účetní odpisy nehmotného majetku.

Stěžejní ustanovení:

 • 24 (písm. v)) zákona č. 586/1992 Sb.

 

V případě, že potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktní formulář

Jsme tu pro Vás

Team EASY MZDY s.r.o.

 

Zvýšení limitu pro hmotný majetek

Konečně si koupím nadupaný notebook?

Byly časy, kdy si člověk musel hlídat, za kolik si koupí notebook nebo jiné zařízení do firmy, aby ho mohl tzv dát komplet do nákladů v roce jeho pořízení. Časy se mění nejen proto, že ceny notebooku klesají. Dnes už ten problém nemáte ani s poměrně výkonnými stroji (i když pár jich najdete i v ceně nad 80 tis.), protože limit pro uplatnění hmotného majetku jednorázově do nákladů se zvýšil ze 40 na 80 tis. Kč.

Limit 80 tis lze použít i pro hmotný majetek pořízený během roku 2020, a to i když paní účetní už odpisy vypočítala 😊

Zákonodárce zvedl limit pro vymezení hmotného movitého majetku, který je podle zákona o dani z příjmů odepisován. Systém a pravidla pro odepisování se nemění, kromě toho, že se znovuzavedl institut mimořádných odpisů, který se po čase objevuje v prakticky identickém znění. § 30a byl takovým „mrtvým“ paragrafem, protože obsahoval pro své použití období, které již uplynulo. K oživění tohoto institutu došlo právě jen změnou období, pro které se mimořádný odpis dá použít. Drobná změna nastává díky tomu, že slovo vlastník se nahrazuje slovem odpisovatel.

Stěžejní ustanovení:

 • 26, § 30a zákona č. 586/1992 Sb.

 

V případě, že potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktní formulář

Jsme tu pro Vás

Team EASY MZDY s.r.o.

 

Krátký příklad, jak naložit s daňovou ztrátou za rok 2020

V roce 2018 se Vaší firmě dařilo docela dobře, na dani z příjmů státu odvedla 38 tis Kč. Rok 2019 pro Vás dopadl naprosto skvěle. Stát si přišel v rámci daně z příjmů právnických osob na dobrých 209 tis. Kč. Pandemický rok 2020 Vaše firma sice přežila, ale končí se ztrátou 1,4 mil Kč. To je ta špatná zpráva.

Ta dobrá zpráva pro Vás a Vaši firmu je, že si můžete nově uplatnit daňovou ztrátu z roku 2020 i zpětně a „získat tak zpět již jednou uhrazené daně“ z roku 2018 a 2019😊!

Jak v tomto konkrétním případě postupovat?

Odvedená daň v roce 2018 představuje základ daně ve výši 200.000,- Kč. V roce 2019 byl základ daně 1.100.000,- Kč. Daňovou ztrátu z roku 2020 tedy logicky uplatníme za rok 2018 i za rok 2019. Stát nám „vrátí“ 247 tis. Kč a ještě Vám tzv do fóra pro příští roky zbyde 100 daňové ztráty.

Kromě jednorázového použití tzv. očekávané ztráty za rok 2020 je do našeho právního řádu napevno zaveden institut zpětného uplatnění daňové ztráty (tzv. tax loss carry back). Všichni známe a používáme možnost uplatnění daňové ztráty v pěti zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po zdaňovacím období, za které je daňová ztráta stanovena.

Nově lze daňovou ztrátu uplatnit i za 2 zdaňovací období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, za které je daňová ztráta stanovena.

U fyzických osob je však i pro případ zpětného uplatnění daňové ztráty respektovat pravidla, která platila a platí pro uplatnění daňové ztráty do budoucna.

Stěžejní ustanovení:

 • 34 zákona č. 586/1992 Sb.

V případě, že potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktní formulář

Jsme tu pro Vás

Team EASY MZDY s.r.o.

 

 

Zrušení limitu pro nehmotný majetek

 Krátký příběh a rychlý proces se softwarem

V roce 2020 pořídila Vaše firma nový skladový systém za 120 tis. Kč. Vaše účetní zpracovala odpisy v souladu s účetní směrnicí a zároveň si pro tento nehmotný majetek spočítala daňové odpisy. Ty daňové odpisy počítala zbytečně. Už pro rok 2020 lze použít účetní odpisy . Takže přeci jenom nějaké zjednodušení😊.

 

Zákonodárce zrušil pro daň z příjmů kategorii nehmotný majetek. Nehmotný majetek je nyní vymezen tedy právními předpisy pro účetnictví. Zákon o dani z příjmů pak umožňuje uplatňovat jako daňové náklady účetní odpisy nehmotného majetku.

Stěžejní ustanovení:

 • 24 (písm. v)) zákona č. 586/1992 Sb.

 

V případě, že potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktní formulář

Jsme tu pro Vás

Team EASY MZDY s.r.o.

 

Zvýšení limitu pro hmotný majetek

Konečně si koupím nadupaný notebook?

Byly časy, kdy si člověk musel hlídat, za kolik si koupí notebook nebo jiné zařízení do firmy, aby ho mohl tzv dát komplet do nákladů v roce jeho pořízení. Časy se mění nejen proto, že ceny notebooku klesají. Dnes už ten problém nemáte ani s poměrně výkonnými stroji (i když pár jich najdete i v ceně nad 80 tis.), protože limit pro uplatnění hmotného majetku jednorázově do nákladů se zvýšil ze 40 na 80 tis. Kč.

Limit 80 tis lze použít i pro hmotný majetek pořízený během roku 2020, a to i když paní účetní už odpisy vypočítala 😊

Zákonodárce zvedl limit pro vymezení hmotného movitého majetku, který je podle zákona o dani z příjmů odepisován. Systém a pravidla pro odepisování se nemění, kromě toho, že se znovuzavedl institut mimořádných odpisů, který se po čase objevuje v prakticky identickém znění. § 30a byl takovým „mrtvým“ paragrafem, protože obsahoval pro své použití období, které již uplynulo. K oživění tohoto institutu došlo právě jen změnou období, pro které se mimořádný odpis dá použít. Drobná změna nastává díky tomu, že slovo vlastník se nahrazuje slovem odpisovatel.

Stěžejní ustanovení:

 • 26, § 30a zákona č. 586/1992 Sb.

 

V případě, že potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktní formulář

Jsme tu pro Vás

Team EASY MZDY s.r.o.

 

Krátký příklad, jak naložit s daňovou ztrátou za rok 2020

V roce 2018 se Vaší firmě dařilo docela dobře, na dani z příjmů státu odvedla 38 tis Kč. Rok 2019 pro Vás dopadl naprosto skvěle. Stát si přišel v rámci daně z příjmů právnických osob na dobrých 209 tis. Kč. Pandemický rok 2020 Vaše firma sice přežila, ale končí se ztrátou 1,4 mil Kč. To je ta špatná zpráva.

Ta dobrá zpráva pro Vás a Vaši firmu je, že si můžete nově uplatnit daňovou ztrátu z roku 2020 i zpětně a „získat tak zpět již jednou uhrazené daně“ z roku 2018 a 2019😊!

Jak v tomto konkrétním případě postupovat?

Odvedená daň v roce 2018 představuje základ daně ve výši 200.000,- Kč. V roce 2019 byl základ daně 1.100.000,- Kč. Daňovou ztrátu z roku 2020 tedy logicky uplatníme za rok 2018 i za rok 2019. Stát nám „vrátí“ 247 tis. Kč a ještě Vám tzv do fóra pro příští roky zbyde 100 daňové ztráty.

Kromě jednorázového použití tzv. očekávané ztráty za rok 2020 je do našeho právního řádu napevno zaveden institut zpětného uplatnění daňové ztráty (tzv. tax loss carry back). Všichni známe a používáme možnost uplatnění daňové ztráty v pěti zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po zdaňovacím období, za které je daňová ztráta stanovena.

Nově lze daňovou ztrátu uplatnit i za 2 zdaňovací období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, za které je daňová ztráta stanovena.

U fyzických osob je však i pro případ zpětného uplatnění daňové ztráty respektovat pravidla, která platila a platí pro uplatnění daňové ztráty do budoucna.

Stěžejní ustanovení:

 • 34 zákona č. 586/1992 Sb.

V případě, že potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktní formulář

Jsme tu pro Vás

Team EASY MZDY s.r.o.

 

 

Zrušení limitu pro nehmotný majetek

 Krátký příběh a rychlý proces se softwarem

V roce 2020 pořídila Vaše firma nový skladový systém za 120 tis. Kč. Vaše účetní zpracovala odpisy v souladu s účetní směrnicí a zároveň si pro tento nehmotný majetek spočítala daňové odpisy. Ty daňové odpisy počítala zbytečně. Už pro rok 2020 lze použít účetní odpisy . Takže přeci jenom nějaké zjednodušení😊.

 

Zákonodárce zrušil pro daň z příjmů kategorii nehmotný majetek. Nehmotný majetek je nyní vymezen tedy právními předpisy pro účetnictví. Zákon o dani z příjmů pak umožňuje uplatňovat jako daňové náklady účetní odpisy nehmotného majetku.

Stěžejní ustanovení:

 • 24 (písm. v)) zákona č. 586/1992 Sb.

 

V případě, že potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktní formulář

Jsme tu pro Vás

Team EASY MZDY s.r.o.

 

Zvýšení limitu pro hmotný majetek

Konečně si koupím nadupaný notebook?

Byly časy, kdy si člověk musel hlídat, za kolik si koupí notebook nebo jiné zařízení do firmy, aby ho mohl tzv dát komplet do nákladů v roce jeho pořízení. Časy se mění nejen proto, že ceny notebooku klesají. Dnes už ten problém nemáte ani s poměrně výkonnými stroji (i když pár jich najdete i v ceně nad 80 tis.), protože limit pro uplatnění hmotného majetku jednorázově do nákladů se zvýšil ze 40 na 80 tis. Kč.

Limit 80 tis lze použít i pro hmotný majetek pořízený během roku 2020, a to i když paní účetní už odpisy vypočítala 😊

Zákonodárce zvedl limit pro vymezení hmotného movitého majetku, který je podle zákona o dani z příjmů odepisován. Systém a pravidla pro odepisování se nemění, kromě toho, že se znovuzavedl institut mimořádných odpisů, který se po čase objevuje v prakticky identickém znění. § 30a byl takovým „mrtvým“ paragrafem, protože obsahoval pro své použití období, které již uplynulo. K oživění tohoto institutu došlo právě jen změnou období, pro které se mimořádný odpis dá použít. Drobná změna nastává díky tomu, že slovo vlastník se nahrazuje slovem odpisovatel.

Stěžejní ustanovení:

 • 26, § 30a zákona č. 586/1992 Sb.

 

V případě, že potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktní formulář

Jsme tu pro Vás

Team EASY MZDY s.r.o.

 

Krátký příklad, jak naložit s daňovou ztrátou za rok 2020

V roce 2018 se Vaší firmě dařilo docela dobře, na dani z příjmů státu odvedla 38 tis Kč. Rok 2019 pro Vás dopadl naprosto skvěle. Stát si přišel v rámci daně z příjmů právnických osob na dobrých 209 tis. Kč. Pandemický rok 2020 Vaše firma sice přežila, ale končí se ztrátou 1,4 mil Kč. To je ta špatná zpráva.

Ta dobrá zpráva pro Vás a Vaši firmu je, že si můžete nově uplatnit daňovou ztrátu z roku 2020 i zpětně a „získat tak zpět již jednou uhrazené daně“ z roku 2018 a 2019😊!

Jak v tomto konkrétním případě postupovat?

Odvedená daň v roce 2018 představuje základ daně ve výši 200.000,- Kč. V roce 2019 byl základ daně 1.100.000,- Kč. Daňovou ztrátu z roku 2020 tedy logicky uplatníme za rok 2018 i za rok 2019. Stát nám „vrátí“ 247 tis. Kč a ještě Vám tzv do fóra pro příští roky zbyde 100 daňové ztráty.

Kromě jednorázového použití tzv. očekávané ztráty za rok 2020 je do našeho právního řádu napevno zaveden institut zpětného uplatnění daňové ztráty (tzv. tax loss carry back). Všichni známe a používáme možnost uplatnění daňové ztráty v pěti zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po zdaňovacím období, za které je daňová ztráta stanovena.

Nově lze daňovou ztrátu uplatnit i za 2 zdaňovací období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, za které je daňová ztráta stanovena.

U fyzických osob je však i pro případ zpětného uplatnění daňové ztráty respektovat pravidla, která platila a platí pro uplatnění daňové ztráty do budoucna.

Stěžejní ustanovení:

 • 34 zákona č. 586/1992 Sb.

V případě, že potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktní formulář

Jsme tu pro Vás

Team EASY MZDY s.r.o.