Zpracování osobních údajů

 

 

 

Společnost EASY MZDY s.r.o., se sídlem Dědinova 2012, 148 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 330517, IČO: 09080724 (dále jen „EASY MZDY“)

Jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovávají v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:                                       

a) jméno a příjmení,

b) název společnosti

c) emailovou adresu,

d) telefonní kontakt,

e) text zprávy,

f) nákladové položky,

Jméno, příjmení, název společnosti, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností EASY MZDY zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a EASY MZDY, nejdéle 2 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem a případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správci nevyužívají.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

a) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,

b) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

c) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

d) na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování,

e) na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

f) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a uplatňují se zásady ochrany osobních údajů a obchodní podmínky společnosti Google.